منطقه 11- سبک زندگی سالم ایمنی در زندگی

منطقه ۱۱،  3980424003
 منطقه 11- سبک زندگی سالم ایمنی در زندگی

   سبک زندگی سالم ایمنی در زندگی  روزشنبه   از ساعت 10الی 11 در تاریخ 98/4/22درخانه سلامت با مشارکت هلال احمردر سرای فروزش  برگزار گردید.

ایمنی یکی از پر بارترین واژه هایی است که در رابطه با انسان در زمینه هایی چون پزشکی و مواردی از این قبیل استفاده میشود همچنین ایمنی شاخه ای از علم است که به تجربه و تحلیل عوامل مخاطره آمیز می پردازد و آن را آنالیز کرده و راهکارهای کنترل و کاهش آنرا پیگیری می کند . ایمنی بع معنی میزان درجه دور بودن از خطر در محیط کار و محیط زیست می باشد .