منطقه 16: اجرای تئاتر تعاملی با موضوع دخانیات

منطقه ۱۶،  3980422003
منطقه 16: اجرای تئاتر تعاملی با موضوع دخانیات

اجرای تئاتر تعاملی با موضوع دخانیات در محله خزانه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 16؛ به همت خانه سلامت خزانه در تاریخ  98/3/26 تئاتر تعاملی با موضوع دخانیات  این برنامه بمناسبت هفته بدوندخانیات و با هدف آگاهی از استعمال دود دست دوم و سوم با اجرای گروه نمایشی کودکان و نوجوانان و نمایش عمو نعمت انجام شد .