منطقه 19 : برگزاری کلاس آموزشی پیشگیری از سوانح و حوادث

منطقه ۱۹،  3980422001
منطقه 19 : برگزاری کلاس آموزشی پیشگیری از سوانح و حوادث

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت منطقه 19 به نقل از داداش زاده مدیر سلامت منطقه ، در راستای رسالت اداره سلامت منطقه،کلاس آموزشی پیشگیری از سوانح و حوادث در سرای محله اسماعیل آباد و با حضور جمعی از شهروندان برگزار شد .