منطقه 16: کلاس آموزشی مطالبه گری مردم برای جامعه عاری از دخانیات

منطقه ۱۶،  3980418004
منطقه 16: کلاس آموزشی مطالبه گری مردم برای جامعه عاری از دخانیات

کلاس آموزشی مطالبه گری مردم برای جامعه عاری از دخانیات به مناسبت هفته بدون دخانیات در محله باغ آذری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 16؛ به همت خانه سلامت باغ آذری کلاس آموزشی مطالبه گری مردم برای جامعه عاری از دخانیات در تاریخ 98/3/26 در خانه کودک سرای محله به مناسبت هفته ملی بدون دخانیات با شعار مطالبه گری مردم برای جامعه عاری از دخانیات کلاس آموزشی برای کودکان خانه کودک برگزار و ضمن قصه گویی معایب مصرف سیگار و قلیان آموزش داده شد و در آخر کاربرگهایی در این خصوص به کودکان داده شد.