منطقه 16: کلاس آموزشی دوری جستن از سیگار و قلیان

منطقه ۱۶،  3980418002
منطقه 16: کلاس آموزشی دوری  جستن از سیگار و قلیان

کلاس آموزشی دوری جستن از سیگار و قلیان در محله خزانه به مناسبت هفته بدون دخانیات برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 16؛ به همت خانه سلامت خزانه کلاس آموزشی دوری جستن از سیگار و قلیان 98/3/25 در سرای محله به مناسبت هفته بدون دخانیات در مورد پیامد های مصرف دخانیات و توصیه هایی برای پیشگیری از دخانیات و همچنین در مورد عوارض مصرف دخانیات بر اطرافیان و تاثیر آن در سلامت جسمی واجتماعی و روانی صحبت کردند.