کلاس آموزشی مهارت فرزندپروری موفق

منطقه ۹،  3980418001
کلاس آموزشی مهارت فرزندپروری موفق

کلاس آموزشی مهارت فرزندپروری موفق

 در روزچهارشنبه مورخ 12/4/98 در سرای محله مهرآباد توسط روانشناس برای 15 تن از اعضای کانون مادر وکودک برگزار گردید.هدف از برگزاری این کلاس پرورش فرزندان موفق توسط والدین می باشد والدینی که می خواهند فرزندانشان در مشکلات فائق آیند وراز ورمزهای زندگی را درک نمایند.روانشناس در این کلاس به این نکات اشاره نمودکه فرزندانتان را عادت دهیم که:برای حل مشکلات به خود متکی باشند.،تمایل به پیشرفت داشته باشند ،بتوانند رابطه سالم وموثربا دیگران برقرار نمایندومسئولیت پذیر باشند.