منطقه 19 : برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی کودکان با عوارض سیگار

منطقه ۱۹،  3980417006
منطقه 19 : برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی کودکان با عوارض سیگار

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت منطقه 19 به نقل از داداش زاده مدیر سلامت منطقه، به مناسبت هفته ملی بدون دخانیات و در راستای آشنایی کودکان با عوارض دود سیگار، از طریق کتاب نقاشی آموزشی در زمینه مضرات سیگار به کودکان ارائه شد .
وی افزود: این برنامه  به همت خانه سلامت برادران شکری محله اسماعیل آباد انجام شد و امید است کودکان مطالب آموخته شده را به والدین خود منتقل کنند تا در پیشگیری و  ترک دخانیات والدین سیگار مؤثر باشد .