منطقه 16: نمایش عروسکی

منطقه ۱۶،  3980417004
منطقه 16: نمایش عروسکی

نمایش عروسکی به مناسبت هفته بدون دخانیات در محله علی آبد جنوبی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 16؛ به همت خانه سلامت علی آباد جنوبی در تاریخ 98/3/28  نمایش عروسکی با محوریت سیگار و مشکلات آندر خانه کودک سرای محله به مناست هفته بدون دخانیات برای کوکان برگزار شد.