کارگاه مهارت زندگی سالم درداراباد

منطقه ۱،  3980417003
 کارگاه مهارت زندگی سالم درداراباد

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت منطقه یک،خانه سلامت دارآباددر راستای افزایش  سطح آگاهی شهروندان درزمینه مهارت های سبک زندگی سالم نسبت به برگزاری کارگاه (باموضوع نشانه های اضطراب ) اقدام نمود. در این کارگاه که در تاریخ16تیر 98در پایگاه کربلائیها توسط خانم دکترفولادی برگزارشد درخصوص نشانه های استرس و راه های مقابله با آن ،مقابله مساله دار و زیرشاخه های آن و تکنیک های مقابله ای عملی مطالبی سودمند  ارائه نمودند .