منطقه9 : اوقات فراغت دانش آموزان و تابستان

منطقه ۹،  3980417001
 منطقه9 : اوقات فراغت دانش آموزان و تابستان

واحد سلامت اداره اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 9 ناحیه 1 خانه سلامت دستغیب اقدام به برگزاری کلاس آموزشی اوقات فراغت دانش آموزان  ویژه کانون مادرو کودک به مناسبت فصل تابستان   نمود .به طور کلی در مورد:

 

این کلاس در رابطه با اوقات فراغت دانش آموزان در ایام تابستان صحبت شد اولین قدم فرصت مناسبی است برای والدین که ارتباط موثر با فرزندان داشته باشند خیلی از والدین به خاطر افکار کمالگرایانه خودشان فکر می کنند که بجه هایشان در کلاسهای متعدد نام گذاری کنند تا در آینده نابغه از آب در آیند غافل از اینکه بچه ها احتیاج به تفریح بازی ورزش و مسافرت و حتی دورهم بودن خانواده دارند در کنار اینها هم می توانیم از کلاس های آموزشی و کمک درسی و آمادگی برای سال تحصیلی آینده استفاده شود . به سوالات نیز پاسخ داده شد .