منطقه 21: کلاس آموزشی جلسه اول مهارت تصمیم گیری

منطقه ۲۱،  3980405003
منطقه 21: کلاس آموزشی  جلسه اول مهارت تصمیم گیری

کلاس آموزشی جلسه اول مهارت تصمیم گیری توسط خانه سلامت چیتگر جنوبی برگزار گردید.

خجسته سرپرست اداره سلامت منطقه 21 با بیان این خبر افزود : مهارت تصمیم گیری از عمده ترین مهارتهای زندگی می باشد به دلیل نیاز بشر در مدیریت و فائق آمدن بر تغییرات سریع زندگی ،یادگیری مهارت حل مسئله و تصمیم گیری در بهره وری و رضایتمندی از زندگی نقش مهمی بر عهده دارد.لازمه تصمیم گیری داشتن اراده قوی است قوی در هرکاری از مراتب پایین آغاز می شود و به مراتب بالاتر ادامه پیدا می کند. هدف از این آموزش ارتقای سطح اگاهی شهروندان و سازگاری فرد با دیگران می باشد.در این کلاس در مورد بهترین روشهای تصمیم گیری و گام های مهم تصمیم گیری آموزشهایی داده شد. تعداد 6نفر از اعضای کانون مادر و کودک در این کلاس شرکت داشتند همچنین بروشورهایی در خصوص  موضوع بین اعضاء داده شد و در پایان کارشناس مربوطه به سوالات اعضاء پاسخ دادند.