منطقه 16: کارگاه آموزشی سبک زندگی سالم (ایمنی در زندگی )

منطقه ۱۶،  3980321006
منطقه 16: کارگاه آموزشی سبک زندگی سالم (ایمنی در زندگی )

کارگاه آموزشی سبک زندگی سالم (ایمنی در زندگی ) در محله خزانه برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی اداره سلامت معاونت امور فرهنگی و اجتماعی منطقه 16؛ به همت خانه سلامت خزانه در تاریخ 98/2/22 در دبستان عصمت  کارگاه آموزشی سبک زندگی سالم (ایمنی در زندگی ) با محتوای مهارت خود آگاهی، مدیریت زمان، مهارت تصمیم گیری، تفکر انتقادی و مهارت حل مسئله برگزار شد.