منطقه 16: کارگاه آموزشی سبک زندگی سالم (مولفه های اجتماعی سلامت )

منطقه ۱۶،  3980321005
منطقه 16: کارگاه آموزشی سبک زندگی سالم (مولفه های اجتماعی سلامت )

کارگاه آموزشی سبک زندگی سالم (مولفه های اجتماعی سلامت ) در محله خزانه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 16؛ به همت خانه سلامت خزانه کارگاه آموزشی سبک زندگی سالم (مولفه های اجتماعی سلامت ) در تاریخ 98/2/15 در پایگاه بسیج والفجر با محتوای  مهارت ها و صلاحیت های فردی ، استرس، فرهنگ، روابط بین فردی و اجتماعی و احساس کنترل زندگی و همچنین نمایش فیلم و توزیع کاربرگ  برگزار شد.