منطقه 16: کارگاه سبک زندگی سالم (سلامت و زندگی)

منطقه ۱۶،  3980321004
منطقه 16: کارگاه سبک زندگی سالم (سلامت و زندگی)

کارگاه سبک زندگی سالم (سلامت و زندگی) در محله خزانه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 16؛ به همت خانه سلامت خزانه در تاریخ 98/2/19 در دبستان عصمت کارگاه آموزشی سبک زندگی سالم (سلامت و زندگی) رکن های اصلی زندگی سالم،معیارهای زندگی سالم،رشد اجتماعی،رشدعاطفی،رشد اخلاقی،صبر و شکیبایی و... مطرح و به سوالات مراجعه کنندگان نمایش فیلم و توزیع کاربرگ برگزار شد.