منطقه 16: کارگاه آموزشی سبک زندگی سالم (سلامت اجتماعی )

منطقه ۱۶،  3980321003
منطقه 16: کارگاه آموزشی سبک زندگی سالم (سلامت اجتماعی )

کارگاه آموزشی سبک زندگی سالم (سلامت اجتماعی ) برای همه در محله خزانه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 16؛ به همت خانه سلات تختی کارگاه اموزشی سبک زندگی سالم (سلامت اجتماعی ) در تاریخ  98/2/10 در پایگاه بسیج والفجر با محتوای تعریف  سلامت، ابعاد و نشانه های آن، شاخص های تعیین کننده سلامت، تعیین کننده های اجتماعی سلامت،  مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی برای سلامت، همراه با نمایش فیلم و توزیع کاربرگ  برگزار شد.