منطقه 16: کارگاه اموزشی استعداد یابی در کودکان

منطقه ۱۶،  3980321002
منطقه 16:  کارگاه اموزشی استعداد یابی در کودکان

کارگاه اموزشی استعداد یابی در کودکان در محله تختی برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 16؛ به همت خانه سلامت تختی کارگاه اموزشی استعداد یابی در کودکان در تاریخ 98/2/17 در بوستان ابریشم با محتوای تعریف استعداد که فرایندی است برای شناسایی و کشف توانایی بالقئه ای که در هر فرد به شکل ذاتی وجود دارد-در مورد اینکه ایا استعداد ذاتی است.؟سن استعداد  یابی در کودکان که بین 3تا 6سالگی ایده ال ترین زمان استعدا یابی کودکان می باشد برگزار شد.