منطقه 16: کلاس آموزشی تفکیک پسماند

منطقه ۱۶،  3980321001
منطقه 16: کلاس آموزشی تفکیک پسماند

کلاس آموزشی تفکیک پسماند در محله تختی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 16؛ به همت خانه سلامت تختی در تاریخ 98/2/14 در سرای محله کلاس آموزشی با موضوع تفکیک پسماند با محتوای ضررهایی که در نتیجه تفکیک نشدن زباله ها رخ می دهد و همچنین  تفکیک مناسب  پسماند ها برگزار شد.