منطقه 16: کلاس آموزشی پیشگیری از بیماریها

منطقه ۱۶،  3980319006
منطقه 16: کلاس آموزشی پیشگیری از بیماریها

کلاس آموزشی پیشگیری از بیماریها در محله نازی آباد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی ادراه سلامت معاونت امور اجتماعی  فرهنگی منطقه 16؛ به همت خانه سلامت نازی آباد کلاس آموزشی با موضوع پیشگیری از بروز بیماریها در تاریخ 98/2/25 در مدرسه پیک انقلاب با محتوای  راهکارهای پیشگیری از بیماریهای واگیردار و افزایش بهداشت توضیحاتی ارائه شد.