منطقه 16: کلاس آموزشی تغذیه سالم

منطقه ۱۶،  3980319003
منطقه 16: کلاس آموزشی تغذیه سالم

کلاس آموزشی تغذیه سالم در محله نازی آباد برگزار شد.

به گزارش ادراه سلامت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 16؛ به همت خانه سلامت نازی آباد کلاس آموزشی تغذیه سالم در مدرسه پیک انقلاب در تاریخ 98/2/22 با محتوای تغذیه سالم(تعریف تغذیه سالم .هرم غذایی.راهکارهای بهبود تغذیه.شاخص توده بدنی.وهمچنین برنامه ریزی برای تغییر عادات غذایی برگزار شد.