منطقه 19 : برگزاری ایستگاه سلامت در سرای محله شریعتی جنوبی

منطقه ۱۹،  3980319002
منطقه 19 : برگزاری ایستگاه سلامت در سرای محله شریعتی جنوبی

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت منطقه 19 به نقل از داداش زاده مدیر سلامت منطقه، در راستای رسالت اداره سلامت بر حساس سازی شهروندان نسبت به وضعیت سلامت خود، ایستگاه سلامت با همکاری درمانگاه سلیم در سرای محله شریعتی جنوبی برگزار شد.
وی افزود: بسیاری از شهروندان متاسفانه نسبت به کنترل و پیگیری وضعیت سلامت خود غفلت می کنند و همین امر موجب می شود تا کنترل آن در مواقعی مشکل شود؛ برگزاری ایستگاه های سلامت می تواند در حساس سازی شهروندان نسبت به این امر مهم مؤثر باشد؛ در همین راستا ، خدماتی از قبیل کنترل قند و فشارخون، بینایی سنجی، اسکن کف پا و معاینه دهان و دندان شهروندان انجام شد و شهروندانی که نیازمند پیگیری درمانی بودند شناسایی شدند .