منطقه 16: کلاس آموزشی مشارکت اجتماعی و سلامت

منطقه ۱۶،  3980225004
منطقه 16: کلاس آموزشی مشارکت اجتماعی و سلامت

کلاس آموزشی مشارکت اجتماعی و سلامت در محله باغ آذری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت معاونت اجتماعی و فرهنگی منطقه 16؛ به همت خانه سلامت باغ آذری در تاریخ 98/2/3 در دبستان شهیدان اسلام به مناسبت هفته سلامت کلاس آموزشی مشارکت اجتماعی و سلامت  با محتوای تعریف سلامت اجتماعی و ابعاد سلامت رفتارهای مطلوب اجتماعی و موانع رفتارهای اجتماعی مطلوب و تاثیرگذاری ارتباط بین فردی در میان افراد جامعه برگزار شد.