منطقه 16 : کلاس آموزشی آموزش ، رکن سلامت

منطقه ۱۶،  3980225002
منطقه 16 : کلاس آموزشی آموزش ، رکن سلامت

کلاس آموزشی آموزش ، رکن سلامت در محله باغ آذری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی ادراه سلامت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 16؛ به همت خانه سلامت باغ آذری در تاریخ 98/2/3 در بوستان بعثت آموزش در مورد تعریف سلامت جسم و روان و تاثیر آگاهی افراد جامعه در سلامت جسم و روان افراد و جلوگیری از بروز بیماریهایی جسمی و روانی  توضیح داده شد.