منطقه 16: کلاس آموزشی مشارکت اجتماعی و سلامت

منطقه ۱۶،  3980222006
منطقه 16: کلاس آموزشی مشارکت اجتماعی و سلامت

کلاس آموزشی مشارکت اجتماعی و سلامت در محله علی آباد جنوبی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت معاونت امور اجتماعی و  فرهنگی منطقه 16؛ به همت خانه سلامت علی آباد جنوبی در تاریخ 98/2/3 به مناسبت هفته سلامت کلاس آموزشی با شعار مشارکت اجتماعی  و سلامت در داراشفاءشماره یک امام رضا (ع)برگزار و در ارتباط با نقش فعالیتهای اجتماعی در سلامت روان زنان آموزشهایی به شهروندان داده شد.