منطقه 19 : برگزاری کارگاه آموزشی مراقبت های اولیه بهداشتی و سلامت روان

منطقه ۱۹،  3980222005
منطقه 19 : برگزاری کارگاه آموزشی مراقبت های اولیه بهداشتی و سلامت روان

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت منطقه 19 به نقل از داداش زاده مدیر سلامت منطقه ، در راستای ارتقای سطح سلامت شهروندان و با هدف بهبود کیفیت زندگی آن ها، کارگاه آموزشی با محوریت مراقبت های اولیه بهداشتی و سلامت روان در سرای محله خانی آبادنوشمالی برگزار شد .
وی افزود: در این برنامه که با مشارکت پایگاه بهداشت و با حضور جمعی از شهروندان برگزار شد، شرکت کنندگان با اهمیت مراقبت و مؤلفه های دخیل بر آن آشنا شدند و پاسخ سؤالات خود را از کارشناس حاضر دریافت کردند .