منطقه ده: گذر سلامت در بوستان هفت چنار

منطقه ۱۰،  3980218002
منطقه ده: گذر سلامت در بوستان هفت چنار

گذر سلامت در بوستان هفت چنار با حضور کانون های اجتماع محور سلامت و سازمان های مردم نهاد در حوزه سلامت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 10، به همت اداره سلامت ویژه برنامه گذر سلامت با استفاده از ظرفیت های موجود و جلب و توسعه مشارکت های مردمی و همکاری های درون بخشی و سازمان های دولتی و غیر دولتی فعال در حوزه سلامت در بوستان هفت چنار برگزار شد. که با استقبال شهروندان همراه بود گفتنی است در این گذر علاوه بر اجرای برنامه های شاد، خدمات سلامت محور با مضامین آموزشی، فرهنگی و ورزشی ویژه اقشار مختلف شهروندان برگزار شد.