منطقه ده: برگزاری همایش پیشگیری از کودک آزاری

منطقه ۱۰،  3980218001
منطقه ده: برگزاری همایش پیشگیری از کودک آزاری

همایش پیشگیری از کودک آزاری در سالن جلسات مجتمع شهید غنی پور با مشارکت انجمن راه توسط کارشناس روانشناسی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 10، به همت اداره سلامت همایش پیشگیری از کودک آزاری به مناسب هفته سلامت با همکاری انجمن راه ویژه مادران و کودکان مهد قرآنی، این همایش به صورت همزمان برای کودکان (کارگاه خود مراقبتی) و مادران (همایش پیشگیری از کودک آزاری) با هدف آشنایی مادران با انواع کودک آزاری، آسیب های ناشی از آن و راهکارهای که می توانم جهت جلوگیری از آزار کودک الخصوص آزار جنسی در آنها استفاده کرد، همچنین در کارگاه خود مراقبتی به کودکان آموزش هایی در خصوص بدن و عملکرد اندام بدن و نحوه ی صحیح مراقبت از خود ارائه شد.