منطقه 19 : غربالگری پدیکلوز

منطقه ۱۹،  3980125001
منطقه 19 : غربالگری پدیکلوز

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت منطقه 19 به نقل از داداش زاده مدیر سلامت منطقه ، با توجه به اهمیت رعایت بهداشت به ویژه بهداشت کودکان، خانه سلامت اسفندیاری و بستان با همکاری پایگاه بهداشت پرنیان اقدام به غربالگری پدیکلوز کرده است .
وی افزود : با توجه به اهمیت شناسایی این بیماری و جداسازی کودکان مبتلا به شپش سر برای پیشگیری از ابتلای سایر کودکان، غربالگری کودکان مهد و پیش دبستانی دستور کار اداره سلامت قرار گرفت و در همین راستا با حضور در پیش دبستانی خانه فرهنگ تلاش ، غربالگری پدیکلوز انجام شد .