منطقه 19 : آموزش بهداشت فردی در مدرسه مکتب الرضا(ع)

منطقه ۱۹،  3980124002
منطقه 19 : آموزش بهداشت فردی در مدرسه مکتب الرضا(ع)

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت منطقه 19 به نقل از داداش زاده مدیر سلامت منطقه ، با توجه به اهمیت بهداشت و رعایت آن به ویژه برای دانش آموزان، خانه سلامت خانی آبادنوشمالی اقدام به برگزاری کلاس آموزشی بهداشت فردی در مدرسه مکتب الرضا (ع) کرده است .
وی با اشاره به این که رعایت بهداشت نقش مهمی در پیشگیری از بیماری ها دارد افزود، در این کلاس آموزشی که با حضور جمعی از دانش آموزان برگزار شد ، شرکت کنندگان با نکات پیرامون بهداشت فردی آشنا و از لحاظ وجود شپش سر، غربالگری شدند .