منطقه 19 : آموزش بازیافت به کودکان

منطقه ۱۹،  3980124001
منطقه 19 : آموزش بازیافت به کودکان

}

به گزارش روابط عمومي اداره سلامت منطقه ي 19 به نقل از داداش زاده ،مدیر اداره سلامت ، زباله ها امروزه به عنوان طلاي كثيف شناخته مي شوند كه با تدبير مناسب مي توان از آن استفاده بهينه داشت از سوي ديگر ، تفكيك زباله بدين منظور مستلزم صرف هزينه هاي زيادي مي باشد ؛ بنابراين ضروري است تا با آگاهي بخشي و ترغيب شهروندان به توجه به تفكيك زباله در منزل به عنوان زباله هاي خشك و تر علاوه بر كاهش هزينه ها در استفاده ي بهينه و نهايتا دفع زباله ي كمتر و جلوگيري از آلودگي هاي زيست محيطي نيز سهيم باشند؛ در اين راستا آموزش بازیافت و محیط زیست به دانش آموزان دبستان کیهانی ارائه شد و کودکان با ضرورت نه به مصرف پلاستیک آشنا شدند .
گفتنی است ، در پایان در قالب پرسش و پاسخ مسابقه اجرا و به برندگان جوایزی اهدا شد .