منطقه 19 : برگزاری جلسه منطقه ای کانون مادر و کودک

منطقه ۱۹،  3980121001
منطقه 19 : برگزاری جلسه منطقه ای کانون مادر و کودک

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت منطقه 19 به نقل از داداش زاده مدیر سلامت منطقه ، جلسه منطقه ای کانون مادر و کودک در فصل بهار برگزار شد .
وی افزود:در این جلسه که با حضور دبیران محلات برگزار شد، هم اندیشی و ارائه ایده ها و پیشنهاداتی در زمینه مناسب سازی و دسترس پذیری شهر برای مادران و کودکان به مصوباتی از قبیل برگزاری کارگاه های آموزشی و خدمات سلامت محور به مناسبت هفته سلامت و کانون دخانیات مقرر گردید.