مهارت خود آگاهی – خانه سلامت مشیریه

منطقه ۱۵،  3980115016
مهارت خود آگاهی – خانه سلامت مشیریه

خانه سلامت مشیریه منطقه 15در تاریخ 2/10/97 اقدام به برگزاری کارگاه  آموزشی مهارت خود آگاهی نمود در این کارگاه مهارتهای شناخت خود  و راهکارهای کسب مهارت خود آگاهی  آموزش داده شد در آخر به سوالات شرکت کنندگان پاسخ داده شد