پیشگیری از بیماری ها (راههای شناخت و پیشگیری از سرطان)

منطقه ۱۵،  3980115014
پیشگیری از بیماری ها (راههای شناخت و پیشگیری از سرطان)

خانه سلامت والفجردر تاریخ 10/11/97به مناسبت هفته مبارزه با سرطان اقدام به برگزاری کارگاهایی تحت همین عنوان نمود. در این کارگاه به راههای پیشگیری و شناخت سرطان در افراد پرداخته شد. غربالگری سرطان سینه به حضار آموزش داده شد.