پیشگیری از بیماری ها (بیماری های زنان)

منطقه ۱۵،  3980115012
پیشگیری از بیماری ها (بیماری های زنان)

خانه سلامت والفجردر تاریخ 9/11/97اقدام به برگزاری کارگاهی با عنوان آشنایی با بیماری های زنان نمود. در این کارگاه به علت های ابتلا و راههای پیشگیری از عفونت های رایج در بانوان پرداخته شد. از عفونتهای شایع به عنوان علت های ایجاد بیماری های دیگر در بانوان اشاره گردید. هدف راههای پیشگیری از عفونت های شایع در بانوان می باشد.