پیشگیری از بیماری ها ( اصلاح سبک زندگی)

منطقه ۱۵،  3980115011
پیشگیری از بیماری ها ( اصلاح سبک زندگی)

خانه سلامت والفجردر تاریخ 8/11/97به مناسبت هفته مبارزه با سرطان اقدام به برگزاری کارگاهایی تحت همین عنوان نمود. در این کارگاه به اصلاح سبک زندگی به عنوان موثرترین راه در پیشگیری و درمان سرطان اشره گردید. داشتن الکوی مناسب غذایی و ورزش و سرگرمی می تواند در پیشگیری از این بیماری و عوارض ناشی از آن کمک کننده باشد.