منطقه7:کارگاه آموزشی سلامت روان و بلوغ روانی

منطقه ۷،  3971225002
منطقه7:کارگاه آموزشی سلامت روان و بلوغ روانی

به گزارش مسئول خانه سلامت محله گرگان کارگاه آموزشی سلامت روان و بلوغ  ویژه ویژه دانش آموزان پایه ششم مدرسه پسرانه معلم برگزار گردید.این کارگاه با هدف ارتقاء سطح سلامت روانی و اجتماعی و شناخت ویژه گیهای دوران بلوغ در دانش آموزان ، پیشگیری از مشکلات رفتاری و.......به مناسبت هفته سلامت مردان در تاریخ روز یکشنبه 5/12/97  از ساعت 8 الی 9 اجرا گردید.