منطقه 16- کلاس آموزشی مهارت غلبه بر ترس

منطقه ۱۶،  3971222001
منطقه 16- کلاس آموزشی مهارت غلبه بر ترس

کلاس آموزشی مهارتهای زندگی با موضوع مهارت غلبه بر ترس در خانه کودک علی آباد جنوبی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 16؛ کلاس آموزشی مهارتهای زندگی با موضوع مهارت غلبه بر ترس با حضور 15 نفر از کودکان پیش دبستانی در تاریخ 97/11/10 در خانه کودک علی آباد جنوبی برگزار گردید. در این جلسه کارشناس سلامت ضمن قصه گویی، راهکارهایی برای مواجهه با مواردی را که در کودکان ایجاد ترس  می کند آموزش دادند.