منطقه 19 : آموزش بهداشت فردی

منطقه ۱۹،  3971219003
منطقه 19 : آموزش بهداشت فردی

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت منطقه 19 به نقل از داداش زاده مدیر سلامت منطقه ، در راستای ارتقای سطح سلامت کودکان ، خانه سلامت دولتخواه جنوبی اقدام به آموزش بهداشت فردی با محوریت نحوه صحیح مسواک زدن به کودکان کرده است .