منطقه 16- کلاس آموزشی مهارت خودآگاهی

منطقه ۱۶،  3971215004
منطقه 16- کلاس آموزشی مهارت خودآگاهی

کلاس آموزشی مهارتهای زندگی با موضوع مهارت خودآگاهی در پژوهشسرای اندیشه واقع در محله یاخچی آباد برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 16؛ کلاس آموزشی مهارتهای زندگی با موضوع مهارت خودآگاهی با حضور 45 نفر از دانش آموزان ابتدایی در تاریخ 97/11/1 در پژوهشسرای اندیشه واقع در محله یاخچی آباد برگزار گردید. در این جلسه کارشناس سلامت  در مورد خودآگاهی و مهارت بدست آوردن خودآگاهی مطالبی را بیان کردند.