کارگاه بلوغ و آثار روانی آن در کاشانک

منطقه ۱،  3971121003
کارگاه بلوغ و آثار روانی آن در کاشانک

 

 

 

 

 به گزارش روابط عمومی اداره سلامت منطقه یک، خانه سلامت کاشانک به برگزاری کارگاه بلوغ و آثار روانی آن در دبستان چمران اقدام نمود. در این کارگاه که در تاریخ 17/11/97برگزار گردید موارد زیر مطرح شد بلوغ یعنی دوره انتقال از مرحله کودکی به بزرگسالی، از نظر لغوی بلوغ به معنی رسیدن به سن رشد ، مرد شدن ، زن شدن ، رسیدگی و پختگی و به کمال رسیدن است . دوره بلوغ دوره استقلال طلبی و تغییر شخصیت هر فرد است در این دوران فرد می تواند حدود استعدادها  و توانایی های خود را بشناسد ، سطح تفکر بسیار گسترده شده و رشد ذهنی و منطقی فرد به تدریج به حد کمال می رسد از هیجانات و حالات عاطفی مختلفی که در این دوران بیشتر گریبانگیر فرد می شود خشم ، ترس ، حسادت و غیره می باشد

  هدف اصلی این رویداد آشنایی مخاطبان با چگونگی مواجهه با دوران بلوغ بود در این دوران گاهی ممکن است فرد دچار اختلالات و مشکلات خلقی مثل افسردگی ، تمایل به انزوا و بی حوصلگی شود که با یکسری اقدامات موثر می توان آن ها را کنترل کرد.