منطقه 16- کلاس آموزشی مهارت خودآگاهی

منطقه ۱۶،  3971121001
منطقه 16- کلاس آموزشی مهارت خودآگاهی

کلاس آموزشی مهارتهای زندگی با موضوع مهارت خودآگاهی در دبستان دخترانه کمیل واقع در محله نازی آباد برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 16؛ کلاس آموزشی مهارتهای زندگی با موضوع مهارت خودآگاهی با حضور 30 نفر از دانش آموزان ابتدایی در تاریخ 97/10/15 در دبستان دخترانه کمیل واقع در محله نازی آباد برگزار گردید. این برنامه توسط مسئول سلامت با هدف آموزش درخصوص خودآگاهی (تعریفی از خودآگاهی.راههای شناخت خود و....) انجام شد.