منطقه 16- کارگاه آموزشی سلامت معنوی

منطقه ۱۶،  3971117002
منطقه 16- کارگاه آموزشی سلامت معنوی

کارگاه آموزشی سبک زندگی سالم با موضوع سلامت معنوی در سرای محله شهرک بعثت برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 16؛ کارگاه آموزشی سبک زندگی سالم با موضوع سلامت معنوی با حضور 16 نفر از مادران در تاریخ 97/10/17 در سرای محله شهرک بعثت برگزار گردید. در این جلسه در خصوص تعریف سلامت معنوی و توجه به مثبت اندیشی و نقش شکرگذاربودن و توجه به داشته هایمان در زندگی و تاثیر خودباوری در ارتقاء سلامت معنوی افراد صحبت شد.