منطقه9 کلاس اموزشی با موضوع حل تعارض زوجین

منطقه ۹،  3971116003
منطقه9 کلاس اموزشی با موضوع حل  تعارض زوجین

کارگاه آموزشی حل تعارض زوجین در روز یکشنبه 1/11/97 با حضور 5 نفراز اعضا کانون مادر و کودک  در سرای محله شمشیری برگزار گردید. هدف از برگزاری این کلاس ارتقا آگاهی حاضران در خصوص این مهارت است .  گزیده ای از مطالب ارائه شده به شرح زیر می باشد :

گوش کردن به احساسات و ادراکات همسر به شیوه احترام آمیز مهم است .  بهتر است حرف های همسر را به عنوان یک درخواست همراه با حسن نیت نه یک تقاضای دارای سوء نیت برداشت کنیم .راه حل های زیادی را جستجو کنیم  و با توجه به شرایط هر زوج از راهکارهای مناسب استفاده نماییم . یک راه حل توافقی را با همسر خود انتخاب کرده و بکار بریم .