منطقه 16- کلاس آموزشی مهارت کنترل هیجان

منطقه ۱۶،  3971116002
منطقه 16- کلاس آموزشی مهارت کنترل هیجان

کلاس آموزشی مهارتهای زندگی با عنوان مهارت کنترل هیجان در دبستان شهدای منا واقع در محله جوادیه برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 16؛ کلاس آموزشی مهارتهای زندگی با عنوان مهارت کنترل هیجان با حضور 35 نفر از اولیاء دانش آموزان در تاریخ 97/10/19 در دبستان شهدای منا واقع در محله جوادیه برگزار گردید. در این کلاس آموزشی پیرامون انواع ترسها، اضطرابها و هیجان در کودکان و راهکارهای پیشگیری و درمان آنها صحبت شد .