منطقه 16- کلاس آموزشی مهارت کنترل خشم

منطقه ۱۶،  3971019007
منطقه 16- کلاس آموزشی مهارت کنترل خشم

کلاس آموزشی مهارت کنترل خشم در مدرسه معصومی لاری واقع در محله شهرک بعثت برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت معاونت امور اتجتماعی و فرهنگی منطقه 16؛ کلاس آموزشی مهارت کنترل خشم با حضور 30 نفر از دانش آموزان در تاریخ 97/9/18 در مدرسه معصومی لاری واقع در محله شهرک بعثت برگزار گردید.در این جلسه در خصوص هیجان خشم و راههای بروز منطقی و آگاهانه آن و راههای کنترل آن در روابط بین فردی بخصوص در دانش آموزان صحبت شد.