منطقه 16- کلاس آموزشی دوری جستن از مصرف مواد و الکل

منطقه ۱۶،  3971019006
منطقه 16- کلاس آموزشی دوری جستن از مصرف مواد و الکل

کارگاه آموزشی با موضوع دوری جستن از مصرف مواد و الکل در مدرسه معصومی لاری واقع در محله شهرک بعثت برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 16؛ کارگاه آموزشی با موضوع دوری جستن از مصرف مواد و الکل با حضور 28 نفر از دانش آموزان در تاریخ 97/9/18 در مدرسه معصومی لاری واقع در محله شهرک بعثت برگزار گردید. در این جلسه در خصوص آموزش مهارت نه گفتن و یادگیری و نحوه بکارگیری آن در موارد لزوم و تاثیر آن در پیشگیری از بروز آسیب های اجتماعی مانند اعتیاد برای دانش آموزان صحبت شد.