منطقه 16- کلاس آموزشی مهارت تصمیم گیری

منطقه ۱۶،  3971019002
منطقه 16- کلاس آموزشی مهارت تصمیم گیری

کلاس آموزشی با عنوان مهارت تصمیم گیری در دبستان پسرانه ابوذر برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 16؛ کلاس آموزشی با عنوان مهارت تصمیم گیری با حضور 28 نفر از دانش آموزان در تاریخ 97/9/14 در دبستان پسرانه ابوذر واقع در محله جوادیه برگزار گردید. در این جلسه پیرامون تصمیم گیری در شرایط مختلف و کمک گرفتن از راهنماییهای صحیح افراد در ارتباط برای دانش آموزان صحبت شده و انواع مهارتهای زندگی نام برده شد و اهمیت شناخت مهارتها برای آنها توضیح داده شد.