منطقه 19 : کلاس آموزشی مهارت های ارتباطی ویژه کانون مادر و کودک

منطقه ۱۹،  3971018003
منطقه 19 : کلاس آموزشی مهارت های ارتباطی ویژه کانون مادر و کودک

به گزارش روابط عمومي اداره سلامت منطقه ي 19 به نقل از داداش زاده مدیر سلامت منطقه ،مهارت های ارتباطی بین فردی و بین والدین و فرزندان از جمله مهارت های ضروری است که بی توجهی به آن می تواند درایجاد نسلی سرخورده و یا برعکس متهور اثرگذار باشد که در هرصورت هیچکدام از این دو خوب نیست براین اساس خانه ی سلامت برادران شکری  اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی با محوریت مهارت های ارتباطی ویژه کانون مادر و کودک در سرای محله کرده است .
وی افزود، در این کارگاه شرکت کنندگان با نکاتی پیرامون اهمیت و مؤلفه های دخیل بر یک ارتباط مؤثر آشنا شدند و پاسخ سؤالات خود را از کارشناس حاضر دریافت کردند .