منطقه 19 : برگزاری کارگاه آموزشی فعالیت جسمانی و سلامت روحی و روانی کودکان

منطقه ۱۹،  3971017002
منطقه 19 : برگزاری کارگاه آموزشی فعالیت جسمانی و سلامت روحی و روانی کودکان

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت منطقه 19 به نقل از داداش زاده مدیر سلامت منطقه ، با توجه به اهمیت ورزش در سلامت به ویژه از سنین کودکی ، خانه سلامت نعمت آباد اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی با محوریت فعالیت جسمانی برای کودکان در محله نعمت آباد  کرده است .