منطقه 6 : معاینات چشم پزشکی و بینایی سنجی دانش آموزان دبستان دخترانه

منطقه ۶،  3971011005
منطقه 6 : معاینات چشم پزشکی و بینایی سنجی دانش آموزان دبستان دخترانه

خانه سلامت محله فاطمی واقع در شهرداری ناحیه 4 منطقه 6 ازبرگزاری معاینات چشم پزشکی و بینایی سنجی دانش آموزان دبستان فرهنگ وهنر خبرداد.

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت منطقه 6 : خانه سلامت  محله فاطمی با هدف آشنایی با مشکلات چشمی و بینایی سنجی دانش آموزان مقطع ابتدایی  در روز یکشنبه یازدهم آذر ماه و با مشارکت مرکز چشم پزشکی بصیر اقدام به بینایی سنجی با دستگاه اپتومتری نمود .