منطقه 6 : برگزاری کارگاه آموزشی ایمنی در شرایط اضطراری به دانش آموزان

منطقه ۶،  3971011004
  منطقه 6 : برگزاری کارگاه آموزشی ایمنی در شرایط اضطراری به دانش آموزان

سرای محله فاطمی واقع در شهرداری ناحیه 4 منطقه 6 ازبرگزاری کارگاه آموزشی با موضوع ایمنی در شرایط اضطرار خبرداد.

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت منطقه 6 : سرای محله فاطمی با هدف آشنایی دانش آموزان مقطع ابتدایی  در روزسه شنبه سیزدهم  آذر ماه و با مشارکت خانه دوام و ایمنی اقدام به  برگزاری کارگاه اموزشی با موضوع ایمنی در شرایط اضطرار دردبستان فرهنگ وهنر نمود .